ابزار وبمستر

آفرینش جهان از نظر شاهنامه - درود بر شما،شادمانی زندگی شما آرمان ما است" مانترَه،سرای شادی واندیشه))) "

تصویر ثابت

مانترَه،سرای شادی واندیشه................................................ به نام پرودگار یگانه زرتشت بر انگیخته شد تا با الهام اهورایی ، آیین راستی را در پرتو روشنایی گسترش دهد. گات ها –سرود-43 –بند 12 کسانی به رسایی و جاودانگی می رسند که به ندای وجدان خویش گوش فرا دهند .گات ها –سرود 45 –بند5 اهورا مزدا ، بهترین پاداش را به کسانی ارزانی می دارد که در انجام کار نیک کوشش کنند . گات ها –سرود 28 –بند 4 از خداوند یاری گرفته ، با ابزار منش نیک و به دور از پندار های نادرست به سرچشمه های دانایی برسیم . گاتها–سرود 30-بند 9 راستکار همان همان دانایی است که اندیشه خود را در گفتار بیان میکند و در کردار انجام می دهد . گات ها –سرود 31 – بند 12 هر گاه انسان به راستی روی آورد ،جلوه عشق و منش نیک بر او آشکار خواهد شد . گات ها –سرود 31-بند 17 به سخنان کسی گوش دهیم که اندیشه اش بر پایه راستی و آموزشهایش سود رسان است .گات ها –سرود 31-بند 19 اندیشه ،گفتار و کردار نیک ،ابزار مناسبی برای راهنمایی دروغکاران به راه راست است . گات ها –سرود 33-بند2 سرود گوی راست کرداری که از زیور دانش آراسته گردد دوست پروردگار است .گات ها سرود 33-بند 6 سخنان خود را در پرتو راستی و منش پاک بر زبان آورید تا همه به جان گوش کنند .گات ها –سرود 33-بند 7 پاداش نیک اهورایی برای کسانی است که با منش نیک کار می کنند و راستی را گسترش می دهند .گات ها –سرود 34-بند 14 در پرتو اندیشه پاک و راستی ،نیروی اهورایی را در ک کنیم و از زندگی درازی برخور دار شویم / گات ها –سرود 28-بند 6 بهترین نیکی به دانایی می رسد که راه راست و درست زندگی را برای رستگاری به دیگران می آموزد . گات ها –سرود 43-بند 3 جانفشانی برای نابودی دروغ و پیشرفت راستی از ارزش های انسانی است .گات ها سرود 46 –بند 4 خداوند در پرتو شهریاری و مهر خویش به نیک کاران رسایی و جاودانگی می بخشد . گات ها سرود 47-بند 1 چون می خواهیم به پروردگار نزدیک شویم ،پس نیک اندیشی و راستی را بر گزینیم . گات ها –سرود 34-بند 5 گفتارمان بر اساس نیک اندیشی و کردارمان در پرتو مهر و ایمان انجام شود . گات ها –سرود 47-بند 3 وقتی مردم به منش پاک روی آورند ، آرامش و ایمان در جهان شادی آفرین گسترش می یابد . گات ها –سرود 47-بند3 نیکو ترین بخشایش اهورایی به انسان ، رسایی و آرامش و پیوستگی به راستی است . گات ها –سرود 49-بند8 کسی در پرتو راستی و روشنایی به سر می برد که در پی آبادی و شادی جهان باشد .گات ها –سرود 50-بند2 کسی به سر چشمه حقیقت خواهد رسید که در پرتو راستی ، از منش نیک و نیروی معنوی یاری بگیرد. گات ها –سرود 50-بند 3 اندیشه تان پاک باشد تا در هنجار هستی ، بخشایشی نیک به شما پیشکش گردد.گات ها سرود 28-بند7 در راه گسترش آیین راستی و خرد ،تنو جان انسان پیشکشی بی ارزش است .گات ها سرود 33-بند14 خردمندی و دل آگاهی انسان را به شناخت مزدا و سرچشمه راستی نزدیک می کند . گات ها – سرود 33-بند 9 ..................................................


آفرینش جهان از نظر شاهنامه

در شاهنامه  اصولا مبنا خرد گرایی هست و خدای یکتا نیز خدای خرد نامیده می شود و اصولا از جنس متفاوت از خدای قوم سامی نیز می باشد. خدایی که در وصف و کلام و صفات به قول فردوسی گنجانده نمی شود.فردوسی اصولا به نظر نمی اید که به اساطیر سامی باورمند باشد و برای همین برای خود رسالتی دیده که این نامه باستان را تهیه کند (برعکس شعرای دیگر مثل عطار و مولانا بیشتر تحت تاثیر آموزه ها و اسطوره های سامی بودند مثل داستان های موسی و شبان و یا هاروت و ماروت و ... که در مثنوی معنوی ذکر شده است) .شاهنامه از سه رویکرد اسطوره ، حماسه و تاریخ تشکیل شده است که ما در اینجا با مبحث اولیه کتاب شاهنامه یعنی اسطوره کار داریم.در شاهنامه آفرینش دنیا کاملا مطابق تفکرات فلسفی و کاملا خرد گرایانه است و فردوسی اصلا به آفرینش دفعی سامی ها معتقد نیست و افرینش فلسفی تدریجی و دنیای در حال تغییر و تحول اعتقاد دارد.(در فلاسفه طبیعی قبل از سقراط هم مثل فلسفه تالس که دنیا را از آب ، آناکسیماندر دنیا را از یک عنصر نامحدود ، آناکسیمنس از مه ،هراکیتلوس از چهار عنصر آب ، خاک ، هوا و آتش می داند .البته فلاسفه پارامیدس جهان را از ازل ثابت و به همین شکل می داند)

فردوسی نیز از چهار عنصر به عنوان چهار گوهر یاد می کند و اعتقاد دارد کل دنیا از چیزی پدید آمده و خود اون چیز اولیه که بر هیچ کس معلوم نیست از کجا بر طبق تسلسل بوجود آمده آنرا به یزدان می سپارد. و پس از آن خود طبیعت به خلق می پردازد تا که به امروز رسیده است.و حتی امروزه نیز علم بشر به این فرضیه نزدیکتر است که جهان و موجودات هستی همگی از دل طبیعت و توسط طبیعت خلق شده است.

از آغاز باید که دانی درست     /      سرمایه ی  گوهران را نخست

که یزدان ز ناچیز چیز آفرید   /          بدان تا توانایی آمد پدید

البته بعد از شرح آفرینش زمین و آفتاب و ماه می گوید "چو زین بگذری مردم آمد پدید" که نشان دهنده ذهن خردگرایانه فردوسی هست که پدید آمدن مردم را به جالب ترین شکل ممکن بیان می کند .

بر طبق باور های ایرانیان باستان نخستین انسان خلق شده شخصی بنام کیومرث است.برخلاف قوم سامی که قهرمانان اسطوره اشخاصی بنام پیامبر تشکیل می دهد در اسطوره ایرانی عنوان پادشاه که دارای تاج و تخت است مطرح شده است.کیومرث اولین پادشاه عالم است.و این طبیعی است هر سرزمین و قومی آفرینش را از سرزمین خودش عنوان کند. شخصیت اهریمنی که از پیدایش انسان با آن درگیر است در اسطوره ایرانی دیو نامیده می شود که هم کیومرث و هم پسرش سیامک را از پای در می آورد.سیامک در دوران زندگی درگیر جنگ با مار بزرگی می شود و افتخار پیروزی آن جشن سده برگزار می شود .البته در شاهنامه فردوسی بسیاری از داستان سرایی های آفرینش بعلت عقل گرا بودن فردوسی بیان نشده ولی در کتب دیگر مثل بندهشن و اوستا بیان شده است.هوشنگ از نوادگان سیامک اولین کاشف گوهر آتش شناخته شده است و بعنوان کسی که آهن را از سنگ استخراج کرده و سلاح و ابزارات می سازد. بعد از آن پادشاهی جمشید که جشن اول بهار (نوروز) را پایه گذاری و صنعت دام پروری و ریسندگی را راه اندازی می کند .و بهمین شکل پادشاهان دیگر که باز مثل اسطوره سامی قهرمانانه در مقابل سختی ها پدیدار می شوند. 

البته در اسطوره های ایرانی بیان شده که بعد از مرگ کیومرث زمانی که گیاه معروف ریواس رُست بالا می اید جفت سیامک (مشی ) و مشیانه بعنوان نخستین مردو زن بیان می شود که البته در شاهنامه باز این داستان را ذکر نکرده و فردوسی سیامک را در قبل از مرگ پدر می پندارد.
اخرین مطالب