آفرینش جهان از نظر شاهنامه

در شاهنامه  اصولا مبنا خرد گرایی هست و خدای یکتا نیز خدای خرد نامیده می شود و اصولا از جنس متفاوت از خدای قوم سامی نیز می باشد. خدایی که در وصف و کلام و صفات به قول فردوسی گنجانده نمی شود.فردوسی اصولا به نظر نمی اید که به اساطیر سامی باورمند باشد و برای همین برای خود رسالتی دیده که این نامه باستان را تهیه کند (برعکس شعرای دیگر مثل عطار و مولانا بیشتر تحت تاثیر آموزه ها و اسطوره های سامی بودند مثل داستان های موسی و شبان و یا هاروت و ماروت و ... که در مثنوی معنوی ذکر شده است) .شاهنامه از سه رویکرد اسطوره ، حماسه و تاریخ تشکیل شده است که ما در اینجا با مبحث اولیه کتاب شاهنامه یعنی اسطوره کار داریم.در شاهنامه آفرینش دنیا کاملا مطابق تفکرات فلسفی و کاملا خرد گرایانه است و فردوسی اصلا به آفرینش دفعی سامی ها معتقد نیست و افرینش فلسفی تدریجی و دنیای در حال تغییر و تحول اعتقاد دارد.(در فلاسفه طبیعی قبل از سقراط هم مثل فلسفه تالس که دنیا را از آب ، آناکسیماندر دنیا را از یک عنصر نامحدود ، آناکسیمنس از مه ،هراکیتلوس از چهار عنصر آب ، خاک ، هوا و آتش می داند .البته فلاسفه پارامیدس جهان را از ازل ثابت و به همین شکل می داند)

فردوسی نیز از چهار عنصر به عنوان چهار گوهر یاد می کند و اعتقاد دارد کل دنیا از چیزی پدید آمده و خود اون چیز اولیه که بر هیچ کس معلوم نیست از کجا بر طبق تسلسل بوجود آمده آنرا به یزدان می سپارد. و پس از آن خود طبیعت به خلق می پردازد تا که به امروز رسیده است.و حتی امروزه نیز علم بشر به این فرضیه نزدیکتر است که جهان و موجودات هستی همگی از دل طبیعت و توسط طبیعت خلق شده است.

از آغاز باید که دانی درست     /      سرمایه ی  گوهران را نخست

که یزدان ز ناچیز چیز آفرید   /          بدان تا توانایی آمد پدید

البته بعد از شرح آفرینش زمین و آفتاب و ماه می گوید "چو زین بگذری مردم آمد پدید" که نشان دهنده ذهن خردگرایانه فردوسی هست که پدید آمدن مردم را به جالب ترین شکل ممکن بیان می کند .

بر طبق باور های ایرانیان باستان نخستین انسان خلق شده شخصی بنام کیومرث است.برخلاف قوم سامی که قهرمانان اسطوره اشخاصی بنام پیامبر تشکیل می دهد در اسطوره ایرانی عنوان پادشاه که دارای تاج و تخت است مطرح شده است.کیومرث اولین پادشاه عالم است.و این طبیعی است هر سرزمین و قومی آفرینش را از سرزمین خودش عنوان کند. شخصیت اهریمنی که از پیدایش انسان با آن درگیر است در اسطوره ایرانی دیو نامیده می شود که هم کیومرث و هم پسرش سیامک را از پای در می آورد.سیامک در دوران زندگی درگیر جنگ با مار بزرگی می شود و افتخار پیروزی آن جشن سده برگزار می شود .البته در شاهنامه فردوسی بسیاری از داستان سرایی های آفرینش بعلت عقل گرا بودن فردوسی بیان نشده ولی در کتب دیگر مثل بندهشن و اوستا بیان شده است.هوشنگ از نوادگان سیامک اولین کاشف گوهر آتش شناخته شده است و بعنوان کسی که آهن را از سنگ استخراج کرده و سلاح و ابزارات می سازد. بعد از آن پادشاهی جمشید که جشن اول بهار (نوروز) را پایه گذاری و صنعت دام پروری و ریسندگی را راه اندازی می کند .و بهمین شکل پادشاهان دیگر که باز مثل اسطوره سامی قهرمانانه در مقابل سختی ها پدیدار می شوند. 

البته در اسطوره های ایرانی بیان شده که بعد از مرگ کیومرث زمانی که گیاه معروف ریواس رُست بالا می اید جفت سیامک (مشی ) و مشیانه بعنوان نخستین مردو زن بیان می شود که البته در شاهنامه باز این داستان را ذکر نکرده و فردوسی سیامک را در قبل از مرگ پدر می پندارد.

/ 0 نظر / 63 بازدید