در مهر گوهر و مهربان اصفهان

در مهر گوهر و مهربان که در خیابان نظر کوچه سیچان و در جوار انجمن زرتشتیان اصفهان است . در هنگام ورود با دو شیر سنگی زیبا مواجه شدم .طبق عادت ما زرتشیان هنگام ورود به در مهر کفشها را در آوردم و دمپاییهای سفیدی به پا و کلاه سپید برسر وارد شدم در داخل درمهر با دفتر یادبودی مواجه شدم که نظرم را جلب کرد یادبودهایی از هموطنان مسلمان و خارجیان که همگی لطف خود را ابراز داشته بودند. پس از آن کتاب اوستا را از داخل قفسه برداشتم و به دعا مشغول شدم در آخر هم تابلوی زیبایی  از اشوزرتشت در حال دعوت گشتاسب کیانی به دین یکتا پرستی و مجمر داخل آتشکده را دیدم.http://behdinan.mihanblog.com

/ 0 نظر / 102 بازدید