کدبانو ، کدخدا ، میکده ، مزکد

 

کد یعنی خانه . هنوز در بسیاری از شهرهای ایران کد به معنی خانه است . مانند بادرود در نزدیکی کاشان .جمله ی « اَشون کده ». یعنی « به خانه می روم» .کدبانو یعنی بانوی خانه و کدخدا هم صاحب خانه است .

 خداوند در فارسی کهن به معنی مالک است . هنوز همه کردها از این واژه استفاده می کنند ولی ما در فارسی واژه خداوند به معنی صاحب را فراموش کرده ایم . کده در انتهای میکده و دانشکده و بتکده و نیز مَزکد یا مزگِت یا مسجد نیز همین کده است که تغییر یافته است .

http://www.ashkboos.com

 

/ 0 نظر / 12 بازدید