مجموعه اوستا

اوستا گرد آمده ای از دین و فرهنگ و تاریخ ایرانیان است و شامل:

یسناها یا ستایش و پرستش پروردگار .گاتها یا سرودهای اشو زرتشت بخشی از یسناها و در دل یسناها نگهداری شده و کتاب دینی زرتشتیان می باشد.

یشتها یا سرودهای ستایش ایزدان و امشاسپندان ؛شمار یشتها بین۲۱تا ۳۰ یشت و بنام نامهای روز می باشند.

ویسپرد یا ستایش ردان و پارسایان و نیکهای مینوئی و دنیوی و بیشتر نیایشهایی است که در جشنهای گهنبار خوانده می شود.

وندیداد نوشتاریست پیرامون بهداشت و درمان و پاکیزگی به شیوه روزگار ساسانیان آمیخته با خرافات متاثر از فرهنگ چیره که جزئی مطالب دینی برای اهمیت بخشیدن به آن در گوشه هایی از نوشتار گنجانیده شده است .این نوشتار از نظر شناخت باورهای راستین پیشینیان و باورهای امروزی زرتشتیان کاملا متفاوت و از هر نظر بویژه به نام کتاب دینی مردود است.

خرده اوستا یا نماز و نیایش روزانه فراهم شده از دیگر بخشهای اوستا.

/ 1 نظر / 9 بازدید
st

سلام وبلاگت عالیه.راستی یه سری به وبلاگم بزن.نظرولینکم یادت نره.