همبستگی بسیار میان انسان و خدا در گات ها

در خداشناسی زرتشت همبستگی بسیار میان انسان و خدا امکان دارد. راه دسترسی به
صفات اهورایی و افزایش نیروی پارسایی تا اندازه ایست که هر کس میتواند به درگاه
اهورامزدا راه یابد و با او پیوسته شود. در اینگونه شناخت حقیقت، پیوستگی با آفریدگار،
نقش اساسی با خود انسان است که میتواند مراحل کمال را بپیماید و به مرز رس ایی و
درک آفرینش و جاودانگی نزدیک شود.
عرفان زرتشت یک عرفان دینی و در قالب یک چهارچوب از پیش ساخته محبوس نیست.
ذوق و عشق انسانها در راه پیمودن حقیقت نمیتواند با هم یکسان باشد راه یک ی است
ولی توان رهروان گوناگون است و همه همبستگان حقیق ت، یعنی پیروان اشا و وهومن از
دوستان اهورامزدا هستند.

یسنا سرود 32 بند2

"به ایشان، آنها که خواستار خشنودی اهورامزدا هستند
اهورامزدا، که همیشه نیک اندیشی و نیرومندی و دوست خوب اشای خورشیدگونه است
.« پارسایی افزاینده و نیک شما را بر می گزینیم آن شیوه ما میباشد » . پاسخ داد"

/ 5 نظر / 12 بازدید
Ayda

سلام دوست عزیز خسته نباشید وب خوبی دارین اگه به اینترنت بدون فلتر نیاز دارین خوش حال میشم درخدمتتون باشم وی پی ان و سا کس با سرعت بالا و قیمت مناسب و ارزون میتونی امتحان کنی کافیه ایمیلمو که برات گذاشتم اد کنی یا آی دیمو اگه فلتر شک ن خواستی خبرم کن سرعتشون خیلی بالاست و قطعی هم نداره سرور پرقدرت دارم پشتیبانی هم داره در صورت مشکل 24 ساعته هستم منتظرتم بای ID : vpndez_best

Ayda

سلام دوست عزیز خسته نباشید وب خوبی دارین اگه به اینترنت بدون فلتر نیاز دارین خوش حال میشم درخدمتتون باشم وی پی ان و سا کس با سرعت بالا و قیمت مناسب و ارزون میتونی امتحان کنی کافیه ایمیلمو که برات گذاشتم اد کنی یا آی دیمو اگه فلتر شک ن خواستی خبرم کن سرعتشون خیلی بالاست و قطعی هم نداره سرور پرقدرت دارم پشتیبانی هم داره در صورت مشکل 24 ساعته هستم منتظرتم بای ID : vpndez_best

Ayda

سلام دوست عزیز خسته نباشید وب خوبی دارین اگه به اینترنت بدون فلتر نیاز دارین خوش حال میشم درخدمتتون باشم وی پی ان و سا کس با سرعت بالا و قیمت مناسب و ارزون میتونی امتحان کنی کافیه ایمیلمو که برات گذاشتم اد کنی یا آی دیمو اگه فلتر شک ن خواستی خبرم کن سرعتشون خیلی بالاست و قطعی هم نداره سرور پرقدرت دارم پشتیبانی هم داره در صورت مشکل 24 ساعته هستم منتظرتم بای ID : vpndez_best

Ayda

سلام دوست عزیز خسته نباشید وب خوبی دارین اگه به اینترنت بدون فلتر نیاز دارین خوش حال میشم درخدمتتون باشم وی پی ان و سا کس با سرعت بالا و قیمت مناسب و ارزون میتونی امتحان کنی کافیه ایمیلمو که برات گذاشتم اد کنی یا آی دیمو اگه فلتر شک ن خواستی خبرم کن سرعتشون خیلی بالاست و قطعی هم نداره سرور پرقدرت دارم پشتیبانی هم داره در صورت مشکل 24 ساعته هستم منتظرتم بای ID : vpndez_best

Ayda

سلام دوست عزیز خسته نباشید وب خوبی دارین اگه به اینترنت بدون فلتر نیاز دارین خوش حال میشم درخدمتتون باشم وی پی ان و سا کس با سرعت بالا و قیمت مناسب و ارزون میتونی امتحان کنی کافیه ایمیلمو که برات گذاشتم اد کنی یا آی دیمو اگه فلتر شک ن خواستی خبرم کن سرعتشون خیلی بالاست و قطعی هم نداره سرور پرقدرت دارم پشتیبانی هم داره در صورت مشکل 24 ساعته هستم منتظرتم بای ID : vpndez_best