ستایش زرتشت

 

ای روح بزرگ و پاک زرتشت
وی  فره  تابناک  زرتشت
ای  آینه ی  فروغ  دادار
از نور و فروغ  عشق سرشار
خیره است جهان به گات هایت
کز عرش خدا رسد صدایت
بس قرن و هزاره ها به دوران
آیین تو بود پرتو افشان
گفتار تو اوج استواری
پیغام تو راه رستگاری
آیین تو منطق است و بینش
انسان بود اوج آفرینش

شعر از :توران شهریاری


/ 1 نظر / 19 بازدید
ابهر.زنجان

درود هم وطن. خسته نباشی[گل]توصیف خوبی بود به امید روزهای برتر و بهتر و آبادی و آزااادی[گل]