یزشن ،نیایش ،درود وستایش

یزشن ،نیایش ،درود وستایش

یزشن بالا ترین حد سپاسگزاری از داده های اهورامزدا است.در اوستا همراه با اهورا مزدا داریم یزشن ،نیایش ،درود وستایش باد.

ایزدان را یزشن می گوئیم .

طبیعت (ماه و خورشید )را نیایش می گوئیم.

مردان وزنان پارسا را می ستائیم.

بزرگان میهن ودین را درود می فرستیم.

 

/ 0 نظر / 24 بازدید