زیباترین اس ام اس های عاشقانه

 پاسخ به: زیباترین اس ام اس های عاشقانه

ایـن روزهـا نـه مـجـالـی
بـرای دلـتـنـگـی دارم
و نـه حـوصـلـه ات را..
ولـی بـا ایـن هـمـه،

گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را مـیکـنـد

 

.

.

.

.

/

.

.

.

/

.

.

.

.

/

.

.

.

/

.

.

.

/

.

.

.

/

.

.

.

/

.

.

.

/

.

.

.

/

.

.

.

/

.

.

.

.

/

.

.

.

.

/

.

.

.

.

/

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

گر قلبم از چوب بود

آن را به آتشکده چشمانت میسپردم

.
.
.
'گر قلب شیشه ای داشتم
با آن عدسی چشمت را می ساختم تا با نگاه کردن به آتش آتشکذه آرامش کسب کند.
/ 0 نظر / 22 بازدید