کتاب زرتشت


مطالبی که ازین پس در سرود زرتشت به آنها پرداخته خواهد شد و در اختیار خوانندگان و جستجوگران مزدیسنا قرار خواهد گرفت بقرار زیر است:

تاریخچه مزدیسنا:

 زرتشت | ویشتاسپ | اهوره و مزده | مزداپرستی در دوره هخامنشیان | مزداپرستی در دوره اشکانیان | مزداپرستی در دوره ساسانیان | نقش ساسانیان در فراگیری دین زرتشت | زرتشتیان در دوره خلفا | زرتشتیان از دوره خلفا تا پیش از صفویه | زرتشتیان در دوره صفویه، افشاریه و زندیه | زرتشتیان در دوره قاجار | پارسیان هند | زرتشتیان امروز ایران

 مفاهیم مزدیسنا:

 مزداپرستی چیست |اهورا مزدا | اهریمن | امشاسپندان| سپند-مینو و انگره-مینو | اهو | سوشیانت | مفهوم و اثر امر نیک بر جهان | زروان | مهر | هوم | فرجام شناسی | اردویسور آناهید | اهوره ها و دئوها | هدف آفرینش | خوارنه | مغان | بئودا | آتش ها | اشا | فرجام شناسی | اشون ها | گئوش اورورن | بهرام ورهران | زامیاد | بهشت و دوزخ | داوری پس از مرگ | مفهوم دروغ یا دروگ یا دروج | میژده | چینوت | اختیار | فرشکرد یا نوسازی |

افراد مهم مزدیسنا:

 زرتشت | گشتاسپ | کرتیر | تنسر | موبدان | بابک خرمدین | فرهنگمهر جی جاماسپ آسانا| جمشید |

آیین ها در مزدیسنا:

 جشنهای دوازده گانه | جشنهای میهنی | گاهنبارها | سدره پوشی | برسم | کشتی | ور | ازدواج

گاهشماری مزدیسنا:

 گاهشماری زرتشتی | کیهان شناسی بهدین | نام آوران زرتشتی

اماکن مقدس مزدیسنا:

 آتشکده ها | استودان | برج خاموشان | کعبه زرتشت | چک-چک | هریشت | آتشگاه اصفهان | آتشکده یزد | آتشکده کرمان | آتشگاه نیاصر کاشان

نوشته های دینی زرتشتی:

 گاهان | اوستا | خرده اوستا | کتیبه ها| بند هشن | دینکرد | زادسپرم | شایست و ناشایست | مینوخرد | ماتیکان هزاردادستان | زند | پازند | ارداویرافنامه| دادستان دینیک | آفرینگان | شکند گمانیک ویچار |

اوستا شناسی:

1. اوستا

 1.1 یسنا

 1.1.1 گاتها

 1.2 یشت ها

 1.3 ویسپرد

 1.4 وندیداد (ویدیوداد)

 1.5 خرده اوستا

 1.5.1 دعاهای کوتاه

 پس نوشت: این بخش اندک-اندک تکمیل تر خواهد شد.

 

 

 

                  

ضگاتها، نگارش موبد فیروز آذرگشسپ

ضگاتها، نگارش موبد رستم شهزادی

ضگاتها ، نگارش حسین وحیدی

ضGatha, Firouz Azargoshasp ,English

:: چنانچه در خارج از ایران زندگی میکنید و دسترسی به نسخه کاغذی آن ندارید بهترست از صفحات گاتاها "پرینت" بگیرید.

:: برای دانلود باید بر روی گزینه "راست-کلیک" کنید و از منوی پیشِ رویتان، گزینه save target as را انتخاب نمایید.

برگرفته http://zartosht.persianblog.ir/

/ 0 نظر / 26 بازدید