# اوستا

نام سی روز به پارسی ،اوستایی ومعنی آنها

ردیف نام پارسی سی روز نام اوستایی معنی 1 هرمزد AHURA-MAZDA خداوند یکتا و بی همتا 2 بهمن VOHUMAMA اندیشه نیک 3 اردیبهشت ASHA-VAHISHTA بهترینوبالاترینراستوپاکی 4 شهریور KHSHATRA-VAIRYA   پادشاهیآرزوشده – کشورخواستهشده 5 سپندارمزد SPENTA-ARMAITI فروتنی مقدس – مهر پاک 6 خورداد HA-ORVATATA رسایی – تندرستی 7 امرداد AMERETATA بیمرگی و جاودانی 8 دی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

نمونه اوستاهاى گوناگون

نمونه اوستاهاى گوناگون    Prayers   اوستا  Voice of   صداى Click Khorshid Niayesh   خورشید نیایش موبد مهربان فیروزگرى Mobed Mehraban Firoozgari Yathaa Ahoo    یتا اهو Sh. Mehrabani Ashim Vohoo- Yathaa Ahoo   ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید