# جشن

نام روزهای هر ماه در گاهشماری ایرانی

  مانـَک اوستایی پهلوی پارسی ‹ هستی بخش بزرگ دانا اهورامزدا اورمزد هرمَزد 1 اندیشه نیک وهومنه وهومن بهمن 2 بهترین راستی و پاکی اشاوهیشتا ارتاوهیشتا اردیبهشت 3 شهریاری نیرومند کشتریا وریا - خشترا وئیریه شهریور شهریور 4 فروتنی و مهرپاک سپنتا آرمئیتی سپندارمت سپندارمذ 5 تندرستی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید