اس ام اس اشو زرتشت

* هر عمل بزرگ از فکر بزرگ سرچشمه می‌گیرد.
* نیکی و سود خویش را در زیان دیگر کسان مخواه.

*شریف ترین دل‌ها، دلی است که اندیشه آزار کسان در آن نباشد.

*جهان به آن نیرزد که پریشان کنی دلی را.

* نیک می‌دانم که هیچ نیایشی نیست که از جان و دل برآید و بی پاسخ بماند.

* اگر می‌خواهی با خداوند یکی شوی، نگاهی به پیرامونت بینداز و به اندرون خود بنگر.

* بهترین زندگی برای کسانی است که نیک بیاندیشند و پارسایی را سرلوحه زندگی خود کنند.

/ 0 نظر / 24 بازدید